Gedragstraining

Ervaar je probleem gedrag bij jouw hond?

Wil je graag aan een specifieke oefening werken?
Wil je extra begeleiding?
Begeleiding bij jouw thuis?
Komt je er met je eigen trainer onvoldoende uit?

agressie foto gemaakt door Deesje 2 (toestemming om te gebruiken)

Dan is priveles of gedragstherapie mogelijk wat voor jouw!

Gedragstrainingen gaat vaak ook zwaardere issues zoals  agressie, angst, onzindelijkheid, jagen achter andere dieren of mensen, doden van andere dieren. Er word gekeken naar hoe is dit gedrag ontstaan,  wat motiveert de hond om dit gedrag te laten zien en hoe kunnen we dat gedrag ombuigen naar gewenst gedrag.

Gedrag dat al jaren bestaat is vaak niet in  1 sessie om te buigen.  Een gewoonte veranderen kost bij mens en dier tijd en oefening.  Vaak zullen zowel geleider als hond dingen beter anders kunnen doen wil het gedrag van de hond structureel aangepakt worden.

Wij gaan uit van een zo positief mogelijke training en gebruiken daarvoor de trainingspiramide.

trainings pyramide