Disclaimer & Copyright

© Copyright

Al het door ons gemaakte materiaal (foto’s, tekeningen, animaties en teksten) blijft ons eigendom.

Voor individueel gebruik voor eigen studie is de aangeboden stof vrij beschikbaar binnen hieronder genoemde voorwaarden.

Door gebruik te maken van de website www.alerthondentraining.nl, verklaart de gebruiker bekend te zijn met onderstaande voorwaarden en akkoord te gaan met het gestelde.

We behouden ons het recht de regels op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

De inhoud van de website mag niet geheel of gedeeltelijk overgenomen worden op andere websites of verspreid worden op digitale media als cd-rom en floppy’s of op andere manieren.

Het plaatsen van de gehele website of een deel op een internet , is zonder onze schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Het gebruik van de afbeeldingen en teksten voor commerciële doeleinden, is zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de copyrighthouders verboden.

Het staat natuurlijk iedereen vrij om naar alle onderdelen van onze site te linken!

Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie via links of teksten op www.alerthondentraining.nl bij de rechthebbende van de betreffende pagina’s.

Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo’s.

 

Disclaimer

Gebruik van de informatie op www.alerthondentraining.nl en de daaraan gekoppelde pagina’s is voor het eigen risico van de gebruiker.

In geen enkel geval zal de auteur aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering,

werking of gebruik van de informatie op www.alerthondentraining.nl.

Hoewel de informatie met grote zorg verzameld wordt, is de correcte werking ervan op geen enkele wijze gegarandeerd.