Tarieven

Gehoorzaamheidslessen          99,- euro per 10 lessen ( let op dit word per 1-2-2016 105,- )
Sport & Spel, Drijfbal               99,- euro per 10 lessen ( let op dit word per 1-2-2016 105,- )
Speurlessen                         120,- euro per 10 lessen ( let op dit word per 1-2-2016 125,- )

Hierkomcursus                     150,- euro voor 4 lessen

Priveles                                 60,- euro per uur
3 privelessen  van 1 uur         100,- euro
Gedragstherapie                   145.- euro voor 2 a 3 uur
Trainingen op locatie zijn exclusief reiskosten. a 20 cent per km

U krijgt een rekening. betalingen kunnen gedaan worden op dit rekeningnummer:

rabobank rekening  NL48.RABO.039. 45.16.427 tnv hondenschool Alert te Wenum

baas of leider